Aktualności

2 grudnia 2020

Pilne prace planowe w dniu 03.12.2020

Szanowni Państwo,

W najbliższy czwartek (03.12.2020) w godzinach 14:00 – 15:00 planowane są prace, które swoim zasięgiem obejmą lokalizacje: ul. Magellana 17,21,25,27,29,31,33,35,37,39,41,47,49,53,55.

W związku z tym mogą wystąpić przerwy w dostępie do wszystkich usług (internet, telefon,TV).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA
1 grudnia 2020

Awaria przy ul. Wrocławskiej, Kiełczów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że została wykryta awaria światłowodu. Brakiem dostępu do usług objęta jest ul. Wrocławska. Na miejsce wysłaliśmy nasze służby techniczne.

Pozdrawiamy,
Zespół FineMEDIA

30 listopada 2020

Pilne prace planowe w dniu 01.12.2020

Szanowni Państwo,

W najbliższy wtorek (01.12.2020) w godzinach 14:30 – 16:30 planowane są prace, które swoim zasięgiem obejmą lokalizacje: ul. Kleczkowska 47b, ul. Brzozowa 7a-7d.

W związku z tym mogą wystąpić przerwy w dostępie do wszystkich usług (internet, telefon,TV).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA

Pilne prace w dniu 30.11.2020

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym (30.11.2020) w godzinach 15:00 – 15:30 planowane są prace, które swoim zasięgiem obejmą lokalizacje: ul. Semaforowa, ul. Vivaldiego, ul. Schuberta, ul. Wagnera, ul. Piękna 62aa.

W związku z tym mogą wystąpić przerwy w dostępie do wszystkich usług (internet, telefon,TV).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA
27 listopada 2020

Prace planowe w dniu 30.11.2020

Szanowni Państwo,

W najbliższy poniedziałek (30.11.2020) w godzinach 13:00 – 14:00 planowane są prace, które swoim zasięgiem obejmą lokalizacje: ul. Konna 3-3a.

W związku z tym mogą wystąpić przerwy w dostępie do wszystkich usług (internet, telefon,TV).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA
25 listopada 2020

Pilne prace planowe w dniu 26.11.2020

Szanowni Państwo,

W najbliższy czwartek (26.11.2020) w godzinach 06:00 – 07:00 planowane są prace, które swoim zasięgiem obejmą lokalizacje: ul. Semaforowa, ul. Vivaldiego, ul. Schuberta, ul. Wagnera, ul. Piękna 62aa.

W związku z tym mogą wystąpić przerwy w dostępie do wszystkich usług (internet, telefon,TV).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA
20 listopada 2020

Prace planowe w dniu 24.11.2020

Szanowni Państwo,

W najbliższy wtorek (24.11.2020) w godzinach 9:00 – 15:00 planowane są prace, które swoim zasięgiem obejmą lokalizacje: ul. Magellana 6, 8, 9, 11, 12, 16,18.

W związku z tym mogą wystąpić przerwy w dostępie do wszystkich usług (internet, telefon,TV).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA
19 listopada 2020

Prace planowe w dniu 23.11.2020

Szanowni Państwo,

W najbliższy poniedziałek (23.11.2020) w godzinach 9:30 – 12:30 planowane są prace, które swoim zasięgiem obejmą lokalizacje: ul. Bulwar Dedala 24-26, ul. Wojanowska 72, ul. Przyjaźni 2d-e.

W związku z tym mogą wystąpić przerwy w dostępie do wszystkich usług (internet, telefon,TV).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA

Prace nocne 23/24.11.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w nocy z poniedziałku na wtorek (23-24.11.2020) w godzinach 00:00-4:00 odbędą się prace konserwacyjne, które swoim zasięgiem obejmą ul. Księcia Witolda 11-31.

W związku z tym w podanych godzinach wystąpi przerwa w dostępie do wszystkich usług (telewizja, internet i telefonia).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA
18 listopada 2020

Zmiany w sposobie świadczenia usług od 21.12.2020

INFORMACJA

o zmianie umów abonenckich o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Mając na uwadze ciążący na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym obowiązek powiadomienia abonentów o zmianie sposobu świadczenia usług z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, informujemy Państwa, że od dnia 21 grudnia 2020 r., z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stosowanych u Operatora do wymogów przepisów prawa1, zmianie ulegnie treść Państwa umów, zawartych z Operatorem:

ZMIANY W SPOSOBIE ŚWIADCZENIA USŁUG OD 21 GRUDNIA 2020 ROKU

 • Jeżeli zawarli Państwo umowę w formie dokumentowej np. przez telefon, za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie o jej wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu będzie mogło zostać złożone w takiej samej formie (tj. np. w wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną lub przez telefon, w trakcie rozmowy), a nie tak jak dotychczas, wyłącznie w formie pisemnej.

 • W przypadku, gdy skorzystacie Państwo ze wskazanego powyżej uprawnienia do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy w formie dokumentowej, niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego) zawiadomimy Państwa o jego otrzymaniu, a w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia, potwierdzimy jego przyjęcie, wskazując m.in. dzień, w którym umowa zostanie rozwiązana.

 • Jeżeli będzie się zbliżał termin, na jaki została zawarta umowa na czas określony, a tym samym dzień, w którym umowa ta, w przypadku braku złożenia przez Państwa oświadczenia o braku woli dalszego korzystania z naszych usług, będzie ulegała przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, przypomnimy o tym Państwu, przesyłając odpowiednią informację oraz przedstawimy aktualną, najkorzystniejszą ofertę.

 • W przypadku, gdy umowa o upływie terminu na jaki początkowo została zawarta ulegnie przekształceniu w umowę zawartą na czas nieokreślony, przysługiwać będzie Państwu prawo do jej wypowiedzenia, w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 • Jeżeli będą Państwo zainteresowani zmianą dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do Internetu i będą chcieli rozpocząć korzystanie z naszych usług, możecie Państwo wypełnić wniosek w specjalnie dedykowanym do tego kanale sprzedażowym. Wniosek ten umożliwia żądanie zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu – aktywacja usług przez nastąpi najpóźniej w odstępie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z poprzednim operatorem.

 • Jeżeli korzystacie Państwo z naszych usług dostępu do Internetu w ramach jednego z pakietów, udostępnimy Państwu narzędzie, umożliwiające nieodpłatne monitorowanie wykorzystania tych usług na każdym etapie.

 • Raz w roku poinformujemy Państwa o naszych najkorzystniejszych ofertach (chyba że nie wyrażą Państwo na to zgody).

  W razie gdy nie akceptują Państwo wskazanych powyżej, nowych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych, mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej do dnia wejścia zmian w życie tj. do dnia 20 grudnia 2020 r., w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami.

  W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym, na jaki została zawarta, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne, ze względu na fakt, że wskazane powyżej zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.

 • Jeżeli korzystacie Państwo z naszych usług telefonicznych, Państwa uprawnienia do przeniesienia numeru do innej sieci, pozostanie w mocy przez miesiąc po rozwiązaniu z nami umowy, chyba że złożą Państwo oświadczenie o zrzeczeniu się tego prawa.

1 Zmiana w treści umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych związana jest z wejściem w życie w dniu 21 grudnia 2020 r. przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.), zmieniających ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) – dalej jako „Prawo telekomunikacyjne”.

Dane kontaktowe

FineMEDIA
ul. Zwycięska
14e/4 lok. 6
53-033 Wrocław
pon-pt: 10:00-17:00