Pomoc

Jeśli masz trudność z obsługą narzędzi lub aktywacją usług, nasz zespół pomoże rozwiązać każdy problem.

Prosimy o wykonanie testu zgodnie z poniższą instrukcją.

Testy prosimy wykonać po podłączeniu komputera bezpośrednio do gniazdka internetowego (jest to najbardziej wiarygodny test). W taki przypadku może być konieczny kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym Działem Technicznym w celu zarejestrowania adresu MAC karty sieciowej komputera. Kontakt jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 18:00. W przypadku Klientów autoryzujących się po PPPoE, konieczne będzie skonfigurowanie połączenia na komputerze za pomocą loginu i hasła PPPoE. Instrukcje konfiguracji połączenia PPPoE znajdują się TUTAJ.

W przypadku braku możliwości wykonania testów na bezpośrednim połączeniu do gniazda internetowego, test można wykonać korzystając z połączenia kablowego z routerem.

Należy pamiętać aby podczas wykonywania testu w tle nie działała aplikacja adblock, należy również wyłączyć wszelkie pobieranie plików.

Jesteś przygotowany do wykonania speedtestu? Jeśli tak przejdź do zakładki “TEST INTERNETU”

Sparowanie zestawu PLC

 • Podłączyć oba urządzenia w wybranych miejscach do sieci energetycznej. Najlepiej rozmieścić urządzenia jak najbliżej siebie, koniecznie na jednej fazie. Nie używać listw zasilających ani przedłużaczy.
 • Przycisnąć przycisk (ten pod 3 diodami) na około 1 sekundę. Od tej pory mamy 2 minuty na przyciśnięcie tego samego przycisku też na 1 sekundę na drugim identycznym urządzeniu.
 • Po upływie 1 minuty urządzenia powinny się sparować, co potwierdza zaświecenie się na obydwóch urządzeniach środkowych diod.

Zmieniłeś komputer lub kartę sieciową? Zapoznaj się z informacjami na temat odczytania numeru MAC (in. adresu fizycznego) karty sieciowej Twojego urządzenia. Podanie adresu MAC jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania usługi.

 

Sposób odczytania numeru MAC różni się w zależności od systemu operacyjnego (Windows XP, Vista itd.) zainstalowanego na  Twoim komputerze. Dlatego prosimy postępować zgodnie ze ścieżką dla konkretnego systemu operacyjnego.

 • Windows 8 (I sposób)
 1. Przyciskamy na klawiaturze klawisz  [Windows] (klawisz z okienkiem, znajduje się pomiędzy lewym [Alt] a [Ctrl]) w celu przejścia do menu standardowego.
 2. Następnie, przyciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz [R] oraz [Windows].
 3. W polu URUCHOM wpisujemy komendę: CMD i naciskamy [Enter].
 4. Pojawia się czarny wiersz poleceń, w którym wpisujemy komendę: ipconfig /all, następnie naciskamy [Enter].
 5. Wyświetlają się ustawienia kart sieciowych naszego komputera.
 6. Odszukujemy połączenie lokalne/ karta sieciowa ethernet, gdzie poniżej znajduje się ADRES FIZYCZNY
 7. Ten ADRES FIZYCZNY zgłaszamy do Telefonicznego Biura Obsługi Klientów.
 • Windows 8 (II sposób)
 1. Przyciskamy na klawiaturze klawisz [X] oraz klawisz [Windows] (klawisz z okienkiem, znajduje się pomiędzy lewym [Alt] a [Ctrl]).

 2. Pojawia się MENU, wybieramy “panel sterowania” -> “sieć i internet” -> “centrum sieci i udostępniania”
 3. Wybieramy “połączenie lokalne” -> “szczegóły” -> odczytujemy “MAC Adres”
 4. Ten ADRES FIZYCZNY zgłaszamy do Telefonicznego Biura Obsługi Klientów.
 • Windows Vista lub Windows 7 (I sposób)
 1. Przyciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz [R] oraz [Windows] (klawisz z okienkiem, znajduje się pomiędzy lewym [Alt] a [Ctrl]).
 2. W polu URUCHOM wpisujemy komendę: CMD i naciskamy [Enter].
 3. Pojawia się czarny wiersz poleceń, w którym wpisujemy komendę: ipconfig/all, następnie naciskamy [Enter].
 4. Wyświetlają się ustawienia kart sieciowych naszego komputera.
 5. Odszukujemy połączenie lokalne/ karta sieciowa ethernet, gdzie poniżej znajduje się ADRES FIZYCZNY
 6. Ten ADRES FIZYCZNY zgłaszamy do Telefonicznego Biura Obsługi Klientów.
 • Windows Vista lub Windows 7 (II sposób)
 1. Przyciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz [R] oraz [Windows] (klawisz z okienkiem, znajduje się pomiędzy lewym [Alt] a [Ctrl]).
 2. W polu URUCHOM wpisujemy komendę: CMD i naciskamy [Enter].
 3. Pojawia się czarny wiersz poleceń.
 4. Podłączamy kabel sieciowy do komputera.
 5. W czarnym wierszu poleceń wpisujemy komendę: getmac -v, następnie naciskamy [Enter].
 6. Odszukujemy połączenie lokalne/ karta sieciowa ethernet, gdzie poniżej znajduje się ADRES FIZYCZNY
 7. Ten ADRES FIZYCZNY zgłaszamy do Telefonicznego Biura Obsługi Klientów.
 • Windows XP
 1. Wybieramy polecenie START, a następnie URUCHOM.
 2. W polu URUCHOM wpisujemy komendę: CMD i naciskamy [Enter].
 3. Pojawia się czarny wiersz poleceń, w którym wpisujemy komendę: ipconfig/all, następnie naciskamy [Enter].
 4. Wyświetlają się ustawienia kart sieciowych naszego komputera.
 5. Odszukujemy połączenie lokalne/ karta sieciowa ethernet, gdzie poniżej znajduje się ADRES FIZYCZNY
 6. Ten ADRES FIZYCZNY zgłaszamy do Telefonicznego Biura Obsługi Klientów.
 • Linux
 1. Wybieramy “programy” -> “akcesoria” -> “terminal”
 2. Pojawia się czarny wiersz poleceń, w którym wpisujemy komendę: ifconfig, następnie naciskamy [Enter].
 3. Wyświetlają się ustawienia kart sieciowych naszego komputera.
 4. Odszukujemy eth0: ethernet HWaddr, w postaci np. 00:5D:44:55:AC:BB
 5. Ten ADRES FIZYCZNY zgłaszamy do Telefonicznego Biura Obsługi Klientów.

Przywracanie opcji DHCP w routerach P6369

Routery P6369 posiadają obok gniazda zasilania przycisk RESET, który można nieopatrznie bądź celowo przycisnąć. Powoduje to reset do ustawień fabrycznych. Aby router ponownie działał w naszej sieci trzeba go odpowiednio skonfigurować. W tym celu należy:

 • podłączyć komputer (laptop) kablem z zestawu od routera do jednego z portów LAN na routerze (4 żółte porty oznaczone liczbami od 1 do 4)
 • podłączyć kabel sieciowy do portu WAN na routerze (pojedynczy niebieski port)
 • Następnie w oknie przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer itd…) w jej pasku, gdzie standardowo wpisujemy adresy stron internetowych należy wpisać 192.168.1.100

 •   Powinno otworzyć się okno logowania. Hasło to „pentagram” (obraz powyżej) Jeśli hasło jest nie prawidłowe to router nie został zresetowany do ustawień fabrycznych.
 • Następnie powinno otworzyć się okno (obraz poniżej)

 • z menu access method wybieramy DHCP i przyciskamy Ok.

Konfiguracja Wi-Fi

W celu konfiguracji domowej sieci WiFi klikamy:

 • na Adwanced settings (w czerwonej ramce- obraz powyżej)
 • Wyświetli się okno jak poniżej. Przechodzimy na wireless settings (drugie od lewej na pomarańczowym pasku)
 • Ustawienia mają być takie jak na obrazie poniżej, oprócz SSID, to nazwa sieci, którą można samemu ustawić.


Hasło do domowej sieci WiFi, należy ustawić w następujący sposób:

 • Mając wybrane menu wireless settings (drugie od lewej na pomarańczowym pasku) wybieramy zakładkę wireless security (obraz poniżej). Wszystkie parametry zmieniamy na takie jak na obrazie poniżej.
 • Key (hasło) należy wymyślić samemu (nie używając polskich liter, ani znaków specjalnych), należy je wpisać, następnie przycisnąć Ok
 • Router został skonfigurowany 🙂

Po przywracaniu dekodera do ustawień fabrycznych wszelkie ustawienia odnośnie obrazu również się resetują. Dlatego należy wykonać  poniższą instrukcję, aby w pełni korzystać z możliwości dekodera MAG 250.

Przy włączonym dekoderze na dowolnym kanale należy:
– nacisnąć niebieski przycisk na pilocie, przekieruje on nas do ustawień głównych;
– następnie wybieramy żółty przycisk na pilocie, który otworzy nam ustawienia graficzne. Tam będą trzy opcje: PAL, HDMI, Full HD. Domyślnie ustawiona opcja to PAL. Należy ją zmienić na jedną z dwóch pozostałych.

Opcja Full HD jest odpowiednia dla telewizorów posiadających funkcje Full HD. W przeciwnych wypadkach, aby nie tracić na jakości obrazu, proszę wybrać opcje HDMI. Dekoder MAG 250 został tym samym odpowiednio skonfigurowany pod kątem graficznym.

FAQ spraw biurowych

Firma FineMEDIA oferuje światłowodowy dostęp do internetu, nowoczesną telefonie cyfrową oraz telewizję cyfrową w jakości HD w atrakcyjnych cenowo abonamentach. Można zatem śmiało stwierdzić, że każdy Klient znajdzie w ofercie naszej sieci coś dla siebie.

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta ( eBOK ) to moduł systemu elektronicznej informacji o usługach wykupionych przez Abonentów FineMEDIA.

System umożliwia dostęp do :

 • indywidualnego numeru konta do dokonywania płatności,
 • informacji o wykupionych usługach oraz aktualnych statystyk wykupionych łącz,
 • możliwość przeglądania bilingów telefonicznych,
 • przeglądanie historii płatności Abonenta,
 • generowanie faktur z możliwością wydruku,
 • możliwość ustawienia przypomnień o wystawieniu faktury.

W prosty sposób możesz utworzyć konto w systemie eBOK:

 • pierwszorazowej rejestracji możesz dokonać TYLKO z komputera podłączonego do sieci FineMEDIA,
 • na górze strony znajduje się okienko, w którym możesz wykonać rejestrację,
 • kliknij  ” ZAREJESTRUJ SIĘ ” następnie wpisz Login i Hasło (podane przez Operatora),
 • po aktywacji konta w systemie możesz zalogować się do systemu eBOK z każdego komputera, który ma dostęp do internetu.

Użytkownicy są zobowiązani do uiszczania opłat abonamentowych w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury czyli do 9 dnia każdego miesiąca.

Wpłat opłat abonamentowych można dokonywać w urzędach pocztowych, w dowolnym banku lub przelewem przez internet (korzystając z bankowości elektronicznej). W Biurze Obsługi Klienta nie przyjmujemy opłat abonamentowych.

Szczegółowe informacje odnośnie dostępności usług w FineMEDIA można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta pod numerem 71 715 00 00 lub skorzystać z opcji “SPRAWDŹ ZASIĘG” na naszej stronie.

Po zalogowaniu się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, który znajduje się na naszej stronie, można uzyskać informację na temat historii swoich wpłat, faktur, itp.

Faktury VAT wystawiane są co miesiąc, drugiego dnia każdego miesiąca. Faktury są do pobrania na naszej stronie internetowej, w eBOKu. Faktury mogą być wysyłane do Klientów pocztą za dodatkową opłatą.

FineMEDIA wprowadziła indywidualne konta bankowe dla naszych abonentów. Oznacza to, iż każdy z Klientów posiada własny, niepowtarzalny numer konta bankowego, na który powinien regulować rachunki za świadczenie usług telekomunikacyjnych przez FineMEDIA. Indywidualny numer konta bankowego oraz dokładniejsze informacje, znajdą Państwo po zalogowaniu się do eBOKa.

FineMEDIA nie wysyła druków wpłat. Druki wpłat dostępne są w eBOKu. Po zalogowaniu się dostępna jest opcja wydrukowania wypełnionego już druku wpłaty.

Jeśli uruchomienie usługi nastąpi w trakcie miesiąca, pierwszy abonament będzie naliczony proporcjonalnie, za ilość dni pozostałych do końca miesiąca. Faktura za abonament proporcjonalny oraz opłatę aktywacyjno-instalacyjną wraz z terminem płatności będzie wygenerowana w systemie eBOK.

Przeniesienie usługi na inny adres jest możliwe, pod warunkiem, że adres nowej lokalizacji znajduje się w zasięgu sieci FineMEDIA. Opłata za przeniesienie usługi jest określona wg aktualnego cennika usług FineMEDIA.

Przepisanie umowy na nowego Abonenta jest możliwe pod warunkiem, że obecny Abonent nie zalega z płatnościami. Opłata za przepisanie umowy ( cesję ) jest określona wg aktualnego cennika usług FineMEDIA.

Szczegółowe informacje na temat opłat znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w cenniku i regulaminach promocji.

W FineMEDIA nie można zakupić routera, natomiast można wydzierżawić router. Szczegółowe informacje odnośnie sprzętu oraz ceny uzyskają Państwo w Biurze Obsługi Klienta pod numerem telefonu 71 715 00 00.

Zamówienie na dzierżawę routera mogą Państwo złożyć tylko i wyłącznie dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta pod numer telefonu 71 715 00 00.

Przy podpisaniu umowy wymagany jest jedynie dowód osobisty lub inny dowód stwierdzający tożsamość osoby, która chce podpisać umowę.

Jeśli umowa będzie podpisana na firmę, wymagany jest NIP, REGON, KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych można podpisać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta lub telefonicznie zamówić wizytę przedstawiciela handlowego w celu przedstawienia oferty i podpisania umowy.

W naszej ofercie posiadamy grupę kanałów, które mogą Państwo zakupić pojedynczo, dzięki temu można skomponować Pakiet telewizyjny w najdogodniejszym dla siebie wariancie.

FAQ spraw technicznych

Sieć FineMEDIA działa w standardzie Ethernet. Prędkość sieci lokalnej LAN to 1000 Mbit/s – prędkość na porcie Klienta. Jednakże każdy switch dystrybucyjny oraz szkielet sieci działa w wyższym standardzie (1 -10 Gbit/s). FineMEDIA posiada również łącza od kilku operatorów nadrzędnych, co zwiększa stabilność i stałość połączenia.

LAN (ang. Local Area Network), czyli sieć lokalna; najmniej rozległa postać sieci komputerowej. Sieci lokalne dzielimy na przewodowe i bezprzewodowe. W sieciach lokalnych przewodowych najczęściej używaną technologię jest Ethernet (za pośrednictwem kart sieciowych).

Adresy IP są pobierane wyłącznie automatycznie, aby uniknąć problemu z ręcznym wpisywaniem adresu w poszczególnych segmentach sieci uruchomione są serwery DHCP które zajmują się przydzielaniem adresów IP na podstawie numeru MAC karty sieciowej komputera lub rutera klienta. Co więcej w kolejnych lokalizacjach będą instalowane switche z mechanizmami zabezpieczającymi przed podłączeniem się do sieci po ręcznym wpisaniu adresu IP.

DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) to protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adresu IP hosta, adresu IP bramy sieciowej, adresu serwera DNS, maski sieci. Protokół DHCP jest zdefiniowany w RFC 2131 i jest następcą BOOTP. DHCP został opublikowany jako standard w roku 1993.

Adres MAC (ang. MAC address) jest 48 bitowym zapisem pozwalającym jednoznacznie zidentyfikować w sieci każde urządzenie działające zgodnie ze standardem Ethernet. Pierwsze 24 bity oznaczają producenta karty sieciowej, pozostałe 24 bity są unikatowym identyfikatorem danego egzemplarza karty. Na przykład adres 00:0A:E6:3E:FD:E1 oznacza, że karta została wyprodukowana przez Elitegroup Computer System Co. (ECS) i producent nadał jej numer 3E:FD:E1. Adresy MAC są niepowtarzalne dla tego na ich podstawie możemy jednoznacznie zidentyfikować naszego klienta oraz przydzielić mu prawidłowy adres IP.

Każdy komputer w Internecie ma przypisany niepowtarzalny adresIP (ang. Internet Protocol) wyrażony czterema cyframi z zakresu 0-255, oddzielonymi kropkami. Niektóre komputery mają adres IP przypisany chwilowo, na czas połączenia z Internetem. Istnieje również możliwość przypisania do komputera publicznego IP. Publiczny numer IP daje m. in. możliwość założenia własnego serwisu WWW, FTP++ na swoim komputerze, znacznie przyśpiesza dzialanie programów P2P.

Gwarantowana przepustowość łącza do naszego rutera brzegowego, zarówno dla wysyłania, jak i pobierania danych, jest dokładnie taka, jak w naszej ofercie taryfowej. Dokładamy również wszelkich starań by nasze łącza z operatorami nadrzędnymi nie były przeciążone nawet w godzinach największego szczytu. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zagwarantować odpowiednich przepustowości z dowolnego miejsca w internecie, gdyż ograniczenia mogą występować już poza naszą siecią, np. po stronie dostawcy danej usługi oraz na każdym ruterze przez który dane pakiety wędrują.

 

Możemy jednak zapewnić, że prędkości osiągane w naszej sieci przy odpowiednim wysyceniu łącza przez 95% czasu będą nie mniejsze niż te zapisane w umowach.

Prędkość pobierania danych pomiędzy dwoma dowolnymi hostami w Internecie może być zależna od kilkunastu czynników. Prosimy zwrócić uwagę, że dostęp do Internetu składa się z następujących składników:

 • Infrastruktura po stronie Klienta. Komputer, router, switch, kablowe połączenia między sprzętami, potencjalnie źle skonfigurowane lub niezabezpieczone wifi, ).
 • Infrastruktura po stronie dostawcy: kable, światłowody, radia, switche, routery, modemy (potencjalnie poniszczone kable, zakłócone radia, błędy konfiguracji).
 • Infrastruktura po stronie pośredników – zasadniczo podobna jak u dostawcy – w końcu dostawca jest dla nich klientem. Osobno, bo ISP nie ma wpływu na jej funkcjonowanie (poza wyborem operator X lub Y).
 • Infrastruktura po stronie dostawcy treści – routery, switche, serwery, aplikacje. Dodatkowo możliwość nakładania limitów różnej maści (choćby ograniczanie prędkości per połączenie czy per IP; wiele różnych błędów możliwych).
 • Problem jest z jednoznacznym pomiarem (samym pomiarem! bo co to tak naprawdę jest prędkość Internetu?), problem jest też z jednoznacznym określeniem źródła problemu (często jest to właśnie sprzęt w domu klienta). Wszystkie elementy każdej powyższej infrastruktury (klient, ISP, operatorzy pośredni, dostawca contentu) mają realny i znaczący wpływ na ostateczny wynik.

Nie, technologia jaką stosujemy nie wymaga posiadania analogowego łącza telefonicznego. Możemy te dwie usługi uruchamiać zupełnie niezależnie. Jeśli nie posiadają Państwo w mieszkaniu naszego okablowania , nasz instalator doprowadzi je z najbliższej szafki krosowniczej.

W celu ochrony Twojego komputera w sieci FineMEDIA gwarantujemy Użytkownikom, którzy wybrali IP z klasy publicznej, system firewall’i, czyli specjalnych zapór zmniejszających potencjalne zagrożenie Twojego komputera, a także system kodowania danych oraz 24 godzinny monitoring sieci. Musisz jednakże pamiętać, że najlepszą ochroną jest zawsze rozwaga w korzystaniu z sieci internet.

Tak. Telewizja JAMBOX jest w pełni cyfrowa co oznacza, że dostarczamy ją do Twojego telewizora w takiej jakości w jakiej nadaje ją nadawca. W żadnym miejscu naszej sieci nie idziemy na kompromisy, nie reenkodujemy, nie upscalujemy, nie zmniejszamy przepływności strumienia bitowego.

Dostęp do multimedialnej platformy JAMBOX realizowany jest z wykorzystaniem cyfrowego dekodera. Urządzenie jest udostępniane abonentom wg określonych w regulaminie warunków oraz aktualnego cennika. Abonent może wybrać typ dekodera.

Tak, do dekodera można podłączyć każdy odbiornik telewizyjny wyposażony w wejście SCART (Eurozłącze) lub wejście analogowe (composite video-in). Natomiast jeżeli jesteście Państwo posiadaczami nowoczesnego odbiornika z matrycą LCD lub plazmową, wyposażonego w cyfrowe wejście HDMI, zalecamy skorzystanie z takiego podłączenia – umożliwia ono wykorzystanie w pełni możliwości sprzętu i pozwala cieszyć się wysoką, cyfrową jakością obrazu i dźwięku (złącze HDMI dostępne jest w dekoderach oznaczonych HD).

Tak. W cyfrowej telewizji jest to możliwe posiadając kolejny dekoder. Ale nie martw się, że będziesz musiał płacić pełny abonament. Dzięki usłudze MULTIROOM możesz mieć dodatkowy dekoder w niższej cenie abonamentu. Ważne jest, że wszystkie programy jakie masz wykupione w podstawowej usłudze będziesz mieć dostępne na drugim dekoderze tylko przy opłacie miesięcznej za multiroom.

Telewizja JAMBOX reemituje sygnały telewizyjne i radiowe w takiej jakości w jakiej są one dostarczane nam przez nadawców programów. Obecnie większość kanałów jest nadawanych w jakości HD ale wszyscy nadawcy zapowiadają w tym obszarze duże zmiany w najbliższym czasie. Oferta programowa telewizji JAMBOX jest stale rozbudowywana o nowe kanały w jakości HD. Warto też zaznaczyć, że nie tylko kanały możemy nadawać w HD, już dziś oferujemy także materiały HD w usłudze wideo na żądanie VOD.

Tak, dekoder JAMBOX można połączyć z zestawem kina domowego. Dekodery są wyposażone w analogowe wyjścia audio oraz w cyfrowe wyjście S/PDIF – wykorzystanie go do połączenia z zestawem kina domowego pozwoli Państwu cieszyć się wysoką jakością dźwięku w standardzie 5.1

Do dekodera, oprócz telewizora, mogą Państwo podłączyć zestaw kina domowego czy domowy zestaw audio.
Dekoder wyposażony jest w następujące złącza:

 • HDMI – do podłączenia odbiornika telewizyjnego wyposażonego w cyfrowe wejście HDMI
 • YPbPr (component) – do podłączenia odbiornika telewizyjnego wyposażonego w analogowe wejście komponentowe (dla wysokiej rozdzielczości)
 • SCART – do podłączenia odbiornika telewizyjnego w wejściem SCART (Eurozłącze)
 • SCART – po podłączenia urządzeń dodatkowych (np. magnetowidu) wyposażonych w złącze SCART (Eurozłącze)
 • video-in – do podłączenia odbiornika telewizyjnego wyposażonego w wejście composite video
 • audio-in – do podłączenia analogowych torów (kanał prawy i lewy) audio do wejść stereo urządzeń audio
 • S/PDIF (optyczny i koncentryczny) – do podłączenie do cyfrowego toru audio w zestawie kina domowego lub w zestawie audio
Wkrótce zadzwonimy do Ciebie !
Zostaw nam swoje dane do kontaktu.
Cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie porozmawiać :)
Zadzwonimy w godzinach naszej pracy od 8:00 - 18:00.
coś tam coś tam hjajaja
Może jednak nie :)
×
×
WordPress Popup Plugin
Skip to content