Aktualności

18 listopada 2020

Zmiany w sposobie świadczenia usług od 21.12.2020

INFORMACJA

o zmianie umów abonenckich o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Mając na uwadze ciążący na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym obowiązek powiadomienia abonentów o zmianie sposobu świadczenia usług z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, informujemy Państwa, że od dnia 21 grudnia 2020 r., z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stosowanych u Operatora do wymogów przepisów prawa1, zmianie ulegnie treść Państwa umów, zawartych z Operatorem:

ZMIANY W SPOSOBIE ŚWIADCZENIA USŁUG OD 21 GRUDNIA 2020 ROKU

 • Jeżeli zawarli Państwo umowę w formie dokumentowej np. przez telefon, za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie o jej wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu będzie mogło zostać złożone w takiej samej formie (tj. np. w wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną lub przez telefon, w trakcie rozmowy), a nie tak jak dotychczas, wyłącznie w formie pisemnej.

 • W przypadku, gdy skorzystacie Państwo ze wskazanego powyżej uprawnienia do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy w formie dokumentowej, niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego) zawiadomimy Państwa o jego otrzymaniu, a w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia, potwierdzimy jego przyjęcie, wskazując m.in. dzień, w którym umowa zostanie rozwiązana.

 • Jeżeli będzie się zbliżał termin, na jaki została zawarta umowa na czas określony, a tym samym dzień, w którym umowa ta, w przypadku braku złożenia przez Państwa oświadczenia o braku woli dalszego korzystania z naszych usług, będzie ulegała przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, przypomnimy o tym Państwu, przesyłając odpowiednią informację oraz przedstawimy aktualną, najkorzystniejszą ofertę.

 • W przypadku, gdy umowa o upływie terminu na jaki początkowo została zawarta ulegnie przekształceniu w umowę zawartą na czas nieokreślony, przysługiwać będzie Państwu prawo do jej wypowiedzenia, w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 • Jeżeli będą Państwo zainteresowani zmianą dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do Internetu i będą chcieli rozpocząć korzystanie z naszych usług, możecie Państwo wypełnić wniosek w specjalnie dedykowanym do tego kanale sprzedażowym. Wniosek ten umożliwia żądanie zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu – aktywacja usług przez nastąpi najpóźniej w odstępie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z poprzednim operatorem.

 • Jeżeli korzystacie Państwo z naszych usług dostępu do Internetu w ramach jednego z pakietów, udostępnimy Państwu narzędzie, umożliwiające nieodpłatne monitorowanie wykorzystania tych usług na każdym etapie.

 • Raz w roku poinformujemy Państwa o naszych najkorzystniejszych ofertach (chyba że nie wyrażą Państwo na to zgody).

  W razie gdy nie akceptują Państwo wskazanych powyżej, nowych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych, mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej do dnia wejścia zmian w życie tj. do dnia 20 grudnia 2020 r., w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami.

  W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym, na jaki została zawarta, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne, ze względu na fakt, że wskazane powyżej zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.

 • Jeżeli korzystacie Państwo z naszych usług telefonicznych, Państwa uprawnienia do przeniesienia numeru do innej sieci, pozostanie w mocy przez miesiąc po rozwiązaniu z nami umowy, chyba że złożą Państwo oświadczenie o zrzeczeniu się tego prawa.

1 Zmiana w treści umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych związana jest z wejściem w życie w dniu 21 grudnia 2020 r. przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.), zmieniających ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) – dalej jako „Prawo telekomunikacyjne”.

20 października 2020

Prace nocne 26/27.10.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w nocy z poniedziałku na wtorek (26-27.10.2020)w godzinach 00:00-3:00 odbędą się prace konserwacyjne, które swoim zasięgiem obejmą ul. Litomską.

W związku z tym w podanych godzinach wystąpi przerwa w dostępie do wszystkich usług (telewizja, internet i telefonia).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA
16 października 2020

Prace planowe w dniu 18.11.2020

Szanowni Państwo,

W najbliższą środę (18.10.2020) w godzinach 12:30 – 15:30 planowane są prace, które swoim zasięgiem obejmą lokalizacje: ul. Krakowska 39-41.

W związku z tym mogą wystąpić przerwy w dostępie do wszystkich usług (internet, telefon,TV).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA

Planowane prace nocne w dniu 20.10.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że we wtorek (20.10.2020)w godzinach 00:00-4:00 odbędą się prace, które obejmą swoim zasięgiem lokalizacje: ul. Babiego Lata, ul. Przyjaźni 59 oraz 101-105A, ul. Aleja Piastów, ul. Karmelkowa, ul. Krzycka, ul. Jeździecka, ul. Kobierzycka, ul. Międzygórska, ul. Czekoladowa, ul. Wałbrzyska, ul. Cukrowa, ul. Dożynkowa, ul. Grota Roweckiego, ul. Iwaszkiewicza, ul. Przystankowa, ul. Kukuczki, ul. Ślężna, ul. Oboźna, Żegiestowska, Brzoskwiniowa, Cieszyńska 7-89, Ołtaszyńska, ul. Idzikowskiego, ul. Graniczna, ul. Błońska, ul. Dolnobrzeska, ul. Prężycka, ul. Małopanewska, ul. Legnicka, ul. Białowieska, ul. Niedźwiedzia, ul. Litomska, ul. Dmowskiego, ul. Ks. Witolda, ul. Sikorskiego, ul. Kleczkowska, ul. Hermanowska, ul. Buczacka, ul. Mieszczańska, ul. Jagiełły, ul. Śliwowa, ul. Maślicka 201-201z.

W związku z tym w podanych godzinach wystąpi przerwa w dostępie do wszystkich usług (internet, telefon,TV).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA
9 października 2020

Planowane prace nocne w dniu 13.10.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że we wtorek (13.10.2020)w godzinach 00:00-4:00 odbędą się prace, które obejmą swoim zasięgiem lokalizacje: ul. Idzikowskiego, ul. Graniczna, ul. Błońska, ul. Dolnobrzeska, ul. Prężycka, ul. Małopanewska, ul. Legnicka, ul. Białowieska, ul. Niedźwiedzia, ul. Litomska, ul. Dmowskiego, ul. Ks.Witolda, ul. Sikorskiego, ul. Kleczkowska, ul. Hermanowska, ul. Buczacka, ul. Mieszczańska, ul. Jagiełły, ul. Śliwowa, ul. Maślicka 201 – 201z.

W związku z tym w podanych godzinach wystąpi przerwa w dostępie do wszystkich usług (internet, telefon,TV).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA

Zamknięcie Biura Obsługi Klienta

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem strefy żółtej w całym kraju, uprzejmie informujemy, że dla wspólnego bezpieczeństwa od dnia 12.10.2020 (poniedziałek) Biuro Obsługi Klienta będzie zamknięte.

W sprawach formalnych prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Sprzęty do zwrotu prosimy przesyłać kurierem na adres: ul. Zwycięska 14e/4 lok. 6, 53-033 Wrocław.

Życzymy dużo Zdrowia.

Pozdrawiamy,
Zespół FineMEDIA

27 września 2020

Awaria przy ul. Rafała Wojaczka

Szanowni Państwo,

W dniu 26.09.2020 wystąpił pożar przy ul. Rafała Wojaczka 19. W związku z wystąpieniem pożaru zniszczeniu uległo okablowanie, które dostarczało sygnał do lokalizacji: ul. Rafała Wojaczka 17, 15, 19, 21. Dział techniczny pracuje nad rozwiązaniem problemu, o czym poinformujemy niezwłocznie po wykonaniu niezbędnych prac.

Aktualizacja z dnia 28.09.2020 godz: 15:00: Udało przywrócić się dostęp do usług lokalizacjom: ul. Rafała Wojaczka 15, 17 oraz 21. Na obecną chwilę nieznany jest termin przywrócenia dostępu do usług na ul. Rafała Wojaczka 19. Gdy tylko zostaną ustalone szczegóły, poinformujemy Państwa w kolejnej aktualizacji.

Pozdrawiamy,
Zespół FineMEDIA

22 września 2020

Planowane prace nocne 28-29.09.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w nocy z poniedziałku na wtorek (28-29.09.2020)w godzinach 00:00-4:00 odbędą się prace konserwacyjne, które swoim zasięgiem obejmą całą sieć FineMEDIA.

W związku z tym w podanych godzinach wystąpią przerwy w dostępie do wszystkich usług (telewizja, internet, telefon).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA
17 września 2020

Planowane prace nocne 23-24.09.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w nocy ze środy na czwartek (23-24.09.2020)w godzinach 00:00-4:00 odbędą się prace konserwacyjne, które swoim zasięgiem obejmą całą sieć FineMEDIA.

W związku z tym w podanych godzinach wystąpią przerwy w dostępie do usług (telewizja FineTV, internet).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA

Planowane prace nocne 21-22.09.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w nocy z poniedziałku na wtorek (21-22.09.2020)w godzinach 00:00-4:00 odbędą się prace konserwacyjne, które swoim zasięgiem obejmą większą część sieci FineMEDIA.

W związku z tym w podanych godzinach wystąpią przerwy w dostępie do wszystkich usług (telewizja, internet i telefonia).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA

Dane kontaktowe

FineMEDIA
ul. Zwycięska
14e/4 lok. 6
53-033 Wrocław
pon-pt: 10:00-17:00