Aktualności

19 września 2019

Prace nocne ul. Kościuszki/Dąbrowskiego/Dyrekcyjna

Szanowni Państwo,

w nocy z czwartku na piątek 26-27.09.2019r. w godzinach 00:00-5:00 odbędą się prace związane z przebudową jednego z węzłów naszej sieci. Prace obejmą swoim zasięgiem lokalizacje: ul. Kościuszki, ul. Dąbrowskiego, ul. Dyrekcyjna.

W związku z tym w podanych godzinach wystąpi przerwa w dostępie do wszystkich usług (internet, telefon, TV).
Przepraszamy za utrudnienia
Zespół FineMEDIA
16 września 2019

Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej

Zawiadomienie
o przekształceniu formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06/09/2019 roku spółka cywilna pod nazwą FineMEDIA s.c. Wrona Wojciech, Grzegorz Kałuża została przekształcona w spółkę jawną pod nazwą FineMEDIA spółka jawna Wojciech Wrona Grzegorz Kałuża. Siedzibą Spółki pozostało miasto Wrocław.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego mocą Postanowienia z dnia 06/09/2019 roku dokonał wpisu do Rejestru przedsiębiorców spółki FineMEDIA Wojciech Wrona Grzegorz Kałuża spółka jawna, która powstała wskutek przekształcenia dotychczasowej spółki FineMEDIA s.c. Wrona Wojciech, Grzegorz Kałuża.

Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, powstała wskutek przekształcenia spółka FineMEDIA spółka jawna Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża wstąpiła w ogół praw i obowiązków swojej poprzedniczki – spółki FineMEDIA s.c. Wrona Wojciech, Grzegorz Kałuża, stając się tym samym stroną wszystkich stosunków prawnych, w tym zawartych dotychczas umów, bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności.

FineMEDIA Wojciech Wrona Grzegorz Kałuża spółka jawna została wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000802845 (NIP i REGON nie uległy zmianie), zmianie uległ również adres zarejestrowania spółki na ul. Zwycięską 14e /4 lok. 6, 53-033 Wrocław.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o zaktualizowanie posiadanych przez Państwa danych dotyczących spółki FineMEDIA oraz kierowanie wszelkiej korespondencji na adres:

FineMEDIA spółka jawna Wojciech Wrona Grzegorz Kałuża

ul. Zwycięska 14 e/4 lok. 6

53-033 Wrocław

NIP: 895-17-91-494

12 września 2019

Prace nocne ul. Kościuszki/Dąbrowskiego/Dyrekcyjna

Szanowni Państwo,

W nocy z czwartku na piątek 19-20.09.2019r. w godzinach 00:00-5:00 odbędą się prace związane z przebudową jednego z węzłów naszej sieci. Prace obejmą swoim zasięgiem lokalizacje: ul. Kościuszki, ul. Dąbrowskiego, ul. Dyrekcyjna.

W związku z tym w podanych godzinach wystąpi przerwa w dostępie do wszystkich usług (internet, telefon, TV).
Przepraszamy za utrudnienia
Zespół FineMEDIA

EDIT:
Uprzejmie informujemy, że ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne prace nocne zostają przełożone na inny termin o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Przepraszamy za utrudnienia
Zespół FineMEDIA

6 września 2019

Prace nocne

Szanowni Państwo,

W nocy z czwartku na piątek 12-13.09.2019r. w godzinach 00:00-5:00 odbędą się prace związane z przebudową jednego z węzłów naszej sieci. Prace obejmą swoim zasięgiem lokalizacje: ul. Krzycka, ul. Sowia, ul. Przyjaźni, ul. Jutrzenki, ul. Karmelkowa, ul. Szarugi, ul. Siostrzana, ul. Buraczana, ul. Cukrowa, ul. Czekoladowa, ul. Dożynkowa, ul. Wałbrzyska, ul. Babiego Lata, ul. Kobierzycka, ul. Międzygórska, ul. Jeździecka, al. Piastów, ul. Życzliwa, ul. Mglista.

W związku z tym wystąpi przerwa w dostępie do wszystkich usług (internet, telefon, TV).
Przepraszamy za utrudnienia
Zespół FineMEDIA