Aktualności

30 listopada 2020

Pilne prace planowe w dniu 01.12.2020

Szanowni Państwo,

W najbliższy wtorek (01.12.2020) w godzinach 14:30 – 16:30 planowane są prace, które swoim zasięgiem obejmą lokalizacje: ul. Kleczkowska 47b, ul. Brzozowa 7a-7d.

W związku z tym mogą wystąpić przerwy w dostępie do wszystkich usług (internet, telefon,TV).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA

Pilne prace w dniu 30.11.2020

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym (30.11.2020) w godzinach 15:00 – 15:30 planowane są prace, które swoim zasięgiem obejmą lokalizacje: ul. Semaforowa, ul. Vivaldiego, ul. Schuberta, ul. Wagnera, ul. Piękna 62aa.

W związku z tym mogą wystąpić przerwy w dostępie do wszystkich usług (internet, telefon,TV).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA
27 listopada 2020

Prace planowe w dniu 30.11.2020

Szanowni Państwo,

W najbliższy poniedziałek (30.11.2020) w godzinach 13:00 – 14:00 planowane są prace, które swoim zasięgiem obejmą lokalizacje: ul. Konna 3-3a.

W związku z tym mogą wystąpić przerwy w dostępie do wszystkich usług (internet, telefon,TV).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA
25 listopada 2020

Pilne prace planowe w dniu 26.11.2020

Szanowni Państwo,

W najbliższy czwartek (26.11.2020) w godzinach 06:00 – 07:00 planowane są prace, które swoim zasięgiem obejmą lokalizacje: ul. Semaforowa, ul. Vivaldiego, ul. Schuberta, ul. Wagnera, ul. Piękna 62aa.

W związku z tym mogą wystąpić przerwy w dostępie do wszystkich usług (internet, telefon,TV).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA
20 listopada 2020

Prace planowe w dniu 24.11.2020

Szanowni Państwo,

W najbliższy wtorek (24.11.2020) w godzinach 9:00 – 15:00 planowane są prace, które swoim zasięgiem obejmą lokalizacje: ul. Magellana 6, 8, 9, 11, 12, 16,18.

W związku z tym mogą wystąpić przerwy w dostępie do wszystkich usług (internet, telefon,TV).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA
19 listopada 2020

Prace planowe w dniu 23.11.2020

Szanowni Państwo,

W najbliższy poniedziałek (23.11.2020) w godzinach 9:30 – 12:30 planowane są prace, które swoim zasięgiem obejmą lokalizacje: ul. Bulwar Dedala 24-26, ul. Wojanowska 72, ul. Przyjaźni 2d-e.

W związku z tym mogą wystąpić przerwy w dostępie do wszystkich usług (internet, telefon,TV).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA

Prace nocne 23/24.11.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w nocy z poniedziałku na wtorek (23-24.11.2020) w godzinach 00:00-4:00 odbędą się prace konserwacyjne, które swoim zasięgiem obejmą ul. Księcia Witolda 11-31.

W związku z tym w podanych godzinach wystąpi przerwa w dostępie do wszystkich usług (telewizja, internet i telefonia).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA
18 listopada 2020

Zmiany w sposobie świadczenia usług od 21.12.2020

INFORMACJA

o zmianie umów abonenckich o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Mając na uwadze ciążący na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym obowiązek powiadomienia abonentów o zmianie sposobu świadczenia usług z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, informujemy Państwa, że od dnia 21 grudnia 2020 r., z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stosowanych u Operatora do wymogów przepisów prawa1, zmianie ulegnie treść Państwa umów, zawartych z Operatorem:

ZMIANY W SPOSOBIE ŚWIADCZENIA USŁUG OD 21 GRUDNIA 2020 ROKU

 • Jeżeli zawarli Państwo umowę w formie dokumentowej np. przez telefon, za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie o jej wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu będzie mogło zostać złożone w takiej samej formie (tj. np. w wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną lub przez telefon, w trakcie rozmowy), a nie tak jak dotychczas, wyłącznie w formie pisemnej.

 • W przypadku, gdy skorzystacie Państwo ze wskazanego powyżej uprawnienia do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy w formie dokumentowej, niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego) zawiadomimy Państwa o jego otrzymaniu, a w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia, potwierdzimy jego przyjęcie, wskazując m.in. dzień, w którym umowa zostanie rozwiązana.

 • Jeżeli będzie się zbliżał termin, na jaki została zawarta umowa na czas określony, a tym samym dzień, w którym umowa ta, w przypadku braku złożenia przez Państwa oświadczenia o braku woli dalszego korzystania z naszych usług, będzie ulegała przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, przypomnimy o tym Państwu, przesyłając odpowiednią informację oraz przedstawimy aktualną, najkorzystniejszą ofertę.

 • W przypadku, gdy umowa o upływie terminu na jaki początkowo została zawarta ulegnie przekształceniu w umowę zawartą na czas nieokreślony, przysługiwać będzie Państwu prawo do jej wypowiedzenia, w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 • Jeżeli będą Państwo zainteresowani zmianą dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do Internetu i będą chcieli rozpocząć korzystanie z naszych usług, możecie Państwo wypełnić wniosek w specjalnie dedykowanym do tego kanale sprzedażowym. Wniosek ten umożliwia żądanie zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu – aktywacja usług przez nastąpi najpóźniej w odstępie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z poprzednim operatorem.

 • Jeżeli korzystacie Państwo z naszych usług dostępu do Internetu w ramach jednego z pakietów, udostępnimy Państwu narzędzie, umożliwiające nieodpłatne monitorowanie wykorzystania tych usług na każdym etapie.

 • Raz w roku poinformujemy Państwa o naszych najkorzystniejszych ofertach (chyba że nie wyrażą Państwo na to zgody).

  W razie gdy nie akceptują Państwo wskazanych powyżej, nowych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych, mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej do dnia wejścia zmian w życie tj. do dnia 20 grudnia 2020 r., w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami.

  W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym, na jaki została zawarta, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne, ze względu na fakt, że wskazane powyżej zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.

 • Jeżeli korzystacie Państwo z naszych usług telefonicznych, Państwa uprawnienia do przeniesienia numeru do innej sieci, pozostanie w mocy przez miesiąc po rozwiązaniu z nami umowy, chyba że złożą Państwo oświadczenie o zrzeczeniu się tego prawa.

1 Zmiana w treści umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych związana jest z wejściem w życie w dniu 21 grudnia 2020 r. przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.), zmieniających ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) – dalej jako „Prawo telekomunikacyjne”.

20 października 2020

Prace nocne 26/27.10.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w nocy z poniedziałku na wtorek (26-27.10.2020)w godzinach 00:00-3:00 odbędą się prace konserwacyjne, które swoim zasięgiem obejmą ul. Litomską.

W związku z tym w podanych godzinach wystąpi przerwa w dostępie do wszystkich usług (telewizja, internet i telefonia).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA
16 października 2020

Prace planowe w dniu 18.11.2020

Szanowni Państwo,

W najbliższą środę (18.10.2020) w godzinach 12:30 – 15:30 planowane są prace, które swoim zasięgiem obejmą lokalizacje: ul. Krakowska 39-41.

W związku z tym mogą wystąpić przerwy w dostępie do wszystkich usług (internet, telefon,TV).
Przepraszamy za utrudnienia,
Zespół FineMEDIA